jag vill vet allt före jag prövar på noni!

vi möter ofta på mäniskor som veta allt om noni före de börjar använda. Tänk på detta så här; om du ville veta allt om elektricitet innan du trycker på strömbrytaren för att få ljus, så skulle du leva i mörker väldigt länge..
Det finns en god chans att noni kommer att hjälpa användaren på ett eller annat sätt! I regel kan kroppen reagera då när den känna ger ett problem som den sen börjar korrigera. Det är redan vetenskapligt bevisat genom omfattande och dyra studier att noni inte har biverkningar. Men “symtom” kan uppstå i något skede när man använder noni och kroppen visar på att något är på gång. Ibland kan obekväma reaktioner hanteras genom att antingen minska dosen eller öka. Men också ökat intag av vatten och/eller annat byggnadsmaterial som behövs vid den kroppsliga uppbyggnaden/remonteringen.

Ofta har använder en orsak att börja med noni och önskade resultat uppstår inte så snart som man väntar. Däremot märker många att andra problem korrigeras och det är så att kroppens system, eller programmering, kan ha en annan prioriteringslista en vad person själv ifråga har. Med tiden så kan allt flera förbättringar ske. Men konsekvens och tålamod sätts i spel.

Det är överlag två orsaker varför en som vill ha förbättrad eller en som vill upprätthålla god hälsa inte börjar använda noni; en orsak är rädsla – den här sajten har som avsikt att påvisa att det inte finns orsak för det så länge man väljer en trygg noni. Den andra orsaken är helt enkelt pengar. För att dagligen kunna säkerställa ett intag behöver man se över den finansiella biten så att inte pengar är ett hinder. Noni är lika viktigt som mat och vatten. Den är väldigt viktig byggsten för den moderna mäniskan -precis som den varit en trygghetsfaktor i generationer före oss på söderhavs öarna.

This entry was posted in holistik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>