Category Archives: användarområden

Jet Lag

fungerar!

Posted in användarområden | Tagged | Leave a comment

slappare hud med åldern

Det är vida accepterat inom den medicinska sfären att kroppen förlorar 1% av sitt kollagen varje år efter 30 års åldern. Detta innebör en allt slappare hud. Huden är kroppens största organ och står för cirka 10% av den total … Continue reading

Posted in användarområden | Tagged , | 1 Comment