notera

OBS: DEN HÄR SAJTEN MARKNADSFÖR INTE, SÄLJER INTE, EJ HELLER REKOMMENDERAR DET VÄRLDSKÄNDA BOLAGET TAHITIAN NONI INTERNATIONALS (ÄVEN KÄNT SOM MORINDA) PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER. ÄVEN OM DET ÄR HELT KLART DET BÄSTA ALTERNATIVET.

Denna hemsidas avsikt är att delge information om noni och diskuteras dess hälsofrämjande egenskaper. Sidan består av en samling av användares berättelser och sammandrag från olika forskningar. Kunskapen och vetenskapen ska inte användas för att göra diagnoser eller för att förebygga eller bota sjukdomar eller åkommor. Vi uppmanar alla läsare till sunt förnuft. Ingen av de som bidragit till innehållet tar ansvar för andra mäniskors agerande utifrån det som skrivs eller diskuteras här gällande noni och noniprodukter. EU myndigheter (EFSA) har godkänt vissa noniprodukter (nonisaft och nonipuré) som trygga att använda – vi rekommenderar givetvis just dessa.

This post is also available in: Engelska, Finska

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>