noni antioksidanttina ja syövän ennaltaehkäisyssä

Tätä tutkimusta edustaa Mian-Ying Wang Illinoisin lääketieteellisestä koulusta. Hän on tutkinut nonin vaikutusta antioksidanttina ja syöpäsolujen syntymisen estäjänä.

Antioksidantti
Morinda yhtiön laboratorio on tutkinut Tahitian nonin antioksidanttisuutta. He käyttivät tavallista testimenetelmää. Seuraavassa kaaviossa verrataan Tahitian nonia viinyrypäleuutteeseen ja tunnettuun antioksidanttiin Pycnogenoliin. Mukana on myös C –vitamiini.
Vertailussa verrataan muita tuotteita noniin käyttäen LPO ja TNB –testejä.
Kyky suojata vapailta radikaaleilta
Tahitian noni mehu 100 %
C–vitamiini 36 %
Pycnogenol 71 %
GSP (viinirypäleensiemenöljy) 91 %
Wang juotti rotille viikon ajan vettä, jossa oli 10% nonimehua. Vertailuryhmälle annettiin vettä. Rotille annettiin DMBA –ainetta, joka on tunnettu syövän aiheuttaja. Rotat teurastettiin muutaman viikon kuluttua ja niiden maksa, sydän, keuhkot ja munuaiset tutkittiin.
Wang havaitsi, että nonia saaneilla rotilla on merkittävästi vähemmän DNA:ssa syntyviä mutaatioita, joista kehittyy syöpäsoluja. Erityisen hyvin tämä koski miespuolisia rottia, tuntemattomasta syystä.
10% nonia juoneiden rottien esikäsittely
miespuoliset naispuoliset
Sydän 60% 30%
Keuhkot 50% 41%
Maksa 70% 42%
Munuaiset 90% 80%
Alla on vertailuryhmän tulokset. Merkkejä DNA-vaurioista on paljon. Maksan kohdalla noni pystyy poistamaan niitä 70%:sesti ja keuhkojen kohdalla 50%:sesti. Keuhkojen suojaaminen on huomattavasti heikompaa kuin muiden elinten. Munuaisissa saadaan nonista jopa 90%:n suoja, mutta sydämessä vain 60%:n suoja.
Tohtori Wang on tämän tutkimuksen jälkeen tekemässä saman tutkimuksen kaksoissokkotutkimuksena tupakoiville miehille.
Tri Wang on ryhmänsä kanssa tehnyt muutaman muun kokeen, jossa tutkittiin nonin kykyä ennaltaehkäistä rintasyöpää. Koe-eläimille annettiin jälleen karsinogeeniä, DMBA:ta. Koe tehtiin hiirillä, jotka jaettiin kolmeen ryhmään: kontrolliryhmään, DMBA:ta saaneeseen ryhmään sekä nonia saaneeseen ryhmään. Kaikki eläimet teurastettiin kahdeksan kuukauden päästä. Verrattuna kontrolliryhmään oli DMBA-ryhmällä erilaisia vaurioita, mukaan lukien epiteelidysplasia (12,5%), hyvälaatuisia kasvaimia (25%) ja alkavia syöpiä (25%). Noniryhmässä ei tavattu yhtään kasvainta eikä karsinoomaa. Nämä tulokset osoittavat, että nonilla saattaa olla ennaltaehkäisevää suojaa kemiallisen karsinogeenin aiheuttamaa rintasyöpää vastaan. (Wang MY, Andersson G, Nowicki D. Preventive effect of Morinda citrifolia (noni) at the initattion stage of mammary breast cancer induces by 7,12-dimethylbenz(a)-anthracen (DMBA) in female Sprague-Dawley rats. The Proceedings of the Frontiers in cancer prevention research, AACR, Bostgon 20002 Oct 17.)
Toinen tutkimus tehtiin tutkimalla maksavaurioita, jotka aiheutuivat maksakarsinogeenistä nimeltä CC14. Tässä tutkimuksessa nonin ehkäisevää vaikutusta CC14 aiheuttamiin maksavaurioihin tutkittiin valomikroskoopilla ja elektronimikroskoopilla. Maksalohkoissa placebo+CC14 -ryhmässä näkyi akuutteja maksavaurioita.
Syöpää sairastavia oli Solomonin aineistosta 2188 henkeä, joista 69% oli saanut apua sairauteensa eli oireet olivat helpottaneet. Siis näin monta ei ollut parantunut syövästä, vaan heidän oireensa eivät ole olleet yhtä pahoja kuin aikaisemmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>