noni estää angiogeneettistä kehitystä

Lousianan yliopiston fysiologian laitoksen tutkijat Conrad A. Hornick, Amy Myers, Halina Sadowska-krowick, Catherine T. Anthony ja Eugene A. Woltering suorittivat tutkimuksen, jossa he selvittivät nonin vaikutusta angiogeneettisen kehityksen estämiseen. Angiogeneesillä tarkoitetaan sitä, että mm. syöpäkasvain kehittää itselleen verenkiertojärjestelmän, jota ilman se ei voi toimia.
(Inhibition of Angiogenic Initiation ja Disruption of Newly Establishe Human Vasvular Networks by Juice from Morinda Citrifolia (Noni).)
Angiogeneesi liittyy myös moniin muihin vaivoihin. Tohtori Tolonen luettelee sairaudet, joissa angiogeneesin estolla saattaa olla terapeuttista merkitystä. Syövän, leukemian ja multippelimyeloman lisäksi näitä ovat useat verisuonitaudit, palovammat, hypertroginen arpimuodostus, ennenaikainen vanheneminen, psoriasis, syylät, nivelreuma, nivelrikko, luutumishäiriöt, munasarjojen ongelmat, silmien ongelmat kuten silmänpohjan rappeutuminen, diabeettinen retinopatia, keuhkojen emgyseena ja krooninen bronkiitti sekä Alzheimerin tauti ja lihavuus.
Angiogeneesin estoon pystyviä aineita tutkitaan maailmalla aktiivisesti. Pisimmälle on päästy hainrustouutteen tutkimuksessa ja se on jo hyväksytty USA:ssa täydentäväksi hoidoksi.
Tutkimuksessa selvitettiin annoksesta riippuvaa, eri nonipitoisuuksien vaikutusta, angiogeneesin estämiseen ja verisuonien kasvua. Kun lisättiin 5%:n ja 10%:n noniliuosta viljelmään, nonia saaneissa viljelmissä tapahtui hyvin voimakas angiogeneesin esto. Kuitenkin 2,5%:n liuoksella se ei aiheuttanut mitään muutosta. Kuitenkin kun tutkittiin nonin kykyä estää kasvua ja hiussuonien kehitystä oli 2,5%:n liuos myös toimiva. Tulos oli merkittävä (P=.005). Vaikutus oli kuitenkin pienempi kuin 5% ja 10%:n liuos.
Viljelmien joiden annettiin kasvaa ensin viikon ja sitten niihin laitettiin joko 10%:n noni tai 10%:n NaCL, ja havainnoitiin, että nonihoito aiheutti uuden kasvun estämisen ja uuden jo kehittyneen suoniston romahduksen, kun taas 10% NaC1 käsitellyt viljelmät jatkoivat kasvuaan normaalisti. Kun käytettiin elinkykyisyysanalyysiä havaittiin, että minimaalinen määrä pilkkuja otettiin nonilla käsitellyistä verisuonista, kun taas kontrolliryhmässä pilkut olivat tumman sinisiä osoittaen, että solukuolemaa oli tapahtunut nonilla käsitellyillä viljelmillä.
Arviolta 50% tapauksista oli verisuonten taantuminen oli täydellistä, niin että minkäänlaista angiogeneettistä suonistoa ei ollut enää nähtävissä nonikäsittelyn jälkeen. Ne viljelmät, jotka olivat vielä angiogeneettisiä 7 päivän nonikäsittelyn jälkeen olivat kaikki pienentyneet koossa ja suoniston monimutkaisuus oli vähentynyt. Verisuonten taantuminen näytti pieniltä pyöreiltä pilkuilta muistuttaen niitä, jotka olivat ohjelmoidun solukuoleman kohdalla. Kun käytettiin toista analyysiä havaitsimme, että 10%:n noniliuoksella käsitelty viljelmä osoitti solukuoleman eli apoptosiksen kasvua suuressa prosentissa testattuja soluja.
Ihmisen rintasyöpäviljelmät osoittivat, että 10%:n noniliuos sai aikaan erittäin merkittävän vähennyksen (p=0.009), jotka kehittyivät angiogeneettiseksi 14 päivän ajan verrattuna kontrolliryhmään. Samalla viljelmät,

jotka lisäsivät suontenkasvua osoittivat huomattavasti vähentynyttä kehitystä verrattuna controlliryhmään.
Tutkijat toteavat, että nonimehu on tehokas:
1. estämään angiogeneettistä kasvua ihmisen verisuonistossa;
2. vähentämään verisuoniston hiussuoniston lisääntymistä, joissa angiogenesis yleensä tapahtuu.
3. Aiheuttaen apoptosista eli solukuolemia juuri muodostuneessa angiogeneettisessä verkostossa.
4. Ehkäisee sekä angiogeneesin esiintymistä ja suoniston kehitystä ihmisen rintasyöpäsoluissa.
Tutkijat toteavat, että tulokset eivät näytä perustuvan immuunisysteemin tehostumiseen eikä myöskään damnacanthal selitä tätä. Tutkijat eivät pystyneet selittämään mekanismia, miten tulokset syntyvät. Koska kuitenkin 2,5%:n noniliuos oli vaikuttamaton angiogeneesin syntyyn, mutta sillä oli kuitenkin merkittävä vaikutus suoniston kasvun vähentymiseen, on mahdollista, että tässä tapahtuu ainakin kaksi erilaista prosessia. Tutkijat toteavat, että he aikovat jatkaa tutkimusta mekanismin selvittämiseksi.

Inhibition of angiogenic initiation and disruption of newly established human vascular networks by juice from Morinda citrifolia (noni)
Hornick, C.A., Myers, A., Sadowska-Krowicka, H., Anthony, C.T., Woltering, E.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>