noni lisää urheilijoiden kestävyyttä

Poster # 208. Joint Northwest and Rocky Mountain Regional Meeting of the American Chemical Society. June 17, 2008. Park City, Utah, USA.

Brett J. West, C. Jarakae Jensen.
Noni (Morinda citrifolia) hedelmämehua on perinteisesti käytetty Polynesiassa parantamaan kestävyyttä pitkillä merimatkoilla. Myöhemmin on eläinkokeissa osoitettu, että nonimehu saattaa merkittävästi lisätä kestävyyttä. Kaksi ihmisillä tehtyä kliinistä koetta ei-urheilijoilla on osoit-tanut, että nonimehu voi parantaa fyysistä toimintaa ja vähentää väsymysindikaattoreita elämän laatututkimuksissa. Kemiallinen analyysi kuten ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat osoitta-neet, että nonimehu ei sisällä mitään kemiallista stimulanttia, kiellettyä lääkeainetta tai mitään luvatonta ainesosaa, mikä ei voisi esiintyä luonnollisessa nonimehussa. Siksi on ehdotettu, että nonimehun varteenotettava määrä antioksidanttista aktiivisuutta on mekanismi, joka on vastuussa väsymystä vastustavasta (ergogeenisestä) vaikutuksesta. Tämä hypoteesin tutkimiseksi suoritettiin kaupallisella Ranskan Polynesiasta kotoisin olevalla nonimehulla tutkimus, johon osallistui 40 korkeasti harjoitellutta urheilijaa(ikä 18-27v)
Urheilijat jaettiin kahteen ryhmään, joissa kummassakin oli 20 henkeä, toinen ryhmä nautti nonimehua ja toinen mustaherukkamehua kolmen viikon ajan. Jokaiselle urheilijalle tehtiin väsy-mistä mittaava treadmill –testi, veritestit ja virtsasta chemilumiscence –analyysit, jotka suoritettiin päivinä 0, 10 ja 21. Päivänä 21 väsymisaika oli nonimehuryhmällä noussut 22% (p<0,05), kun taas mitään parannusta ei tapahtunut mustaherukkaryhmässä. Veritestit eivät osoittaneet mitään merkittäviä muutoksia poikkeuksena lisääntynyt laktaattitaso mustaherukka-ryhmässä päivänä 21. Chemiluminescence vähentyi 25% nonimehuryhmässä (p<0,05) osoittaen merkittävää laskua libidiperoksidaasissa liittyen nonimehun antioksidanttiseen aktiivisuuteen. Tämä vahvistaa hypoteesin, että fyysisen suorityskyky ja energisyys on liitettävissä yhteen nonimehun antioksidanttisiin ominaisuuksiin. Toisaalta osoitettiin nonimehun kyky parantaa kestävyyttä hyvin harjoitelluilla urheilijoilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>