vaikutus diabeettiseen jalkaan ja vatsahaavaan

Dr. Ramesh Bhuta, M.S
Noni Clinical Research Programme
World Noni Research Foundation
Proceedings of First National Symposium on Noni Research, October 7-8, 2006

Diabeettinen jalka on yleinen ongelma. Se on johtava syy alaraajojen non-traumaattisille amputoinneille. Enemmistöä niistä edeltää vatsahaava. Diabeettiset jalkapotilaat kärsivät kolmois jeopardiasta, neuropathiasta ja iskemiasta.
Tartunta:
Näitä potilaita on hoidettava monitieteellisesen tiimin toimesta. Uudet antibiootit, jälkiterapiat ja paremmat pukeutumismateriaalit ovat parantaneet diabeetikkojen kliinistä hoitoa jonkin verran, vaikka diabeetikkojen alajalkaraajojen amputaatiot kasvavat maailmanlaajuisesti.
Nonia on käytetty diabeettisen jalan pahan haavan hoitoon tarkoituksella pitkällä tähtäimellä yrittää ja vähentää amputaatioita. Kliiniset kokemukset nonilla 10 tapauksessa, joilla kaikilla oli diabeettinen jala olivat positiivisia, missä nonin osoitettiin vähentävän sairastavuutta.

To Study the effect of Indian Noni on
Indian Patients Suffering with Diabetes
Tutkimus nonin vaikutuksesta potilaisiin, joilla on diabetes
Dr. G. Satish Kumar, M.D
Noni Clinical Research Programme
World Noni Research Foundation
Proceedings of First National Symposium on Noni Research, October 7-8, 2006
Diabetes pääsyy sairastavuuteen ja suureen kuolleisuuteen Intiassa. Huonontunut kyky sietää glukoosia, diabetes ja sen komplikaatiot ovat tasaisesti kasvanut ympäri maailman, myös Intiassa ja USA:ssa. Intialla on arveluttava maine maailman Diabetes-valtiona, jossa on arivoitu olevan 32 miljoonaa diabetespotilasta, yleensä tyyppi 2 –diabetesta.
Siksi on yritetty tutkia tätä ongelmaa JEHOVAH-RAPHAH’S DIABETIC CENTREssä, SECUNDERABADissa.
Satunnaisesti valitut 63 potilasta iältään 13-55 –vuotta valittiin ja jaettiin neljään ryhmään.
Tyyppi -1 DM-15 potilaat
Ryhmä-A 9 potilaat.
Insuliini+ Indian noni
Ryhmä-B 6 potilaat (CONTROL)
only on insulin
Ryhmä -C 24 potilaat OHA’S (oral hypoglycemic agents) + Indian noni
Ryhmä -D 24 potilaat (CONTROL)
Vain OHA’S (oral hypoglycemic agents)
Kaikkia ryhmiä neuvottiin ylläpitämään säännöllisestä liikuntaa, tiukkaa ruokavaliota ja tavanomaista lääkitystä.
Tutkimusryhmä osoitti merkittävästi parempaa tulosta kuin kontrolliryhmällä. Alkujaan 6 potilasta osoitti hyperglyceniaa (hyvin korkeata verensokeria 2-3 kuukauden aikana), joka vähitellen vaihtui hypoglycemiaan (sokeritasot tuliat alas). Yllättävästi ryhmä A:n potilaista meni hypoclycemiaan, jolloin meidän täytyi pienentää annostusta, kun taas ryhmä b ja ryhmä d eivät osoittaneet paljoakaan parantumista. Ehdottomasti nonipotilaat osoittivat parempaa mukautumista, lisääntynyttä energiatasoa ja pitivät paremmin huolta hoitosuosituksista.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>